Na najbliższym spotkaniu Adam Smolarek opowie o zaburzeniach w działaniu publicznych sieci blockchain, o przyczynach ich powstawania i o tym jak sobie z nimi radzić. Tematy, które zostaną poruszone to m.in:

  • 51% attack
  • Odcięcie nodeów przez firewall
  • Rebelia górników
  • Upgrade nodeów
  • Konstruowanie ASICa
Blog Comments powered by Disqus.
Find more articles like this in Blog section