"Doobie is a pure functional JDBC layer for Scala and Cats.
It is not an ORM, nor is it a relational algebra; it simply provides a principled way to construct programs (and higher-level libraries) that use JDBC."

Sposoby gadania z bazą danych w JVM to nie tylko wybór między PreparedStatement i sklejaniem zapytań ze stringów na ślepo, a Hibernate'owym kombajnem z którego trzebaby mieć doktorat żeby używać go pewnie i bez problemów. Dodatkowo zawężymy kontekst do Scali, gdzie dostęp do danych to, jak się okazuje (ku zdziwieniu niektórych) nie tylko wszechobecny Slick.

Na prezentacji pokażę czym jest Doobie i jak może ułatwić nam życie w materii komunikacji z bazą SQL zwłaszcza jeśli mamy już trochę zacięcia (lub choćby podstawowego otrzaskania) w FP. Pokażę też jak bardzo jest nieskomplikowany i jak szybko można się go "nauczyć". Poza szybkim wprowadzeniem przewiduję sporo kodowania przykładów na żywo wierząc, że zasada "twoje live demo działa zawsze, tylko nie podczas prezentacji" nie sprawdzi się tym razem.

Blog Comments powered by Disqus.
Find more articles like this in Blog section