Abstract

User Experience (UX), tłumacząc bezpośrednio na język polski, to doświadczenie użytkownika. Obecnie, intuicyjność oprogramowania ma coraz większe znaczenie dla klienta. Dlatego też coraz więcej firm zwraca uwagę na rozwijanie technik UX w swoich projektach. Ciągle jednak świadomość zarówno klientów jak i zespołów projektowych bywa niewielka w tym temacie. Internet jest wypełniony informacjami dotyczącymi User Experience, jednak trudno jest dotrzeć do źródeł dostarczających pełnej i zadowalającej wiedzy. Prelekcja ma na celu wyjaśnienie po co został stworzony UX i wprowadzenie do tematu od strony czysto psychologicznej, co pozwoli na lepsze zrozumienie schematów działania tego procesu.

Slides

Video in Polish

Blog Comments powered by Disqus.
Find more articles like this in Blog section