Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na co dzień piszesz aplikacje z użyciem wzorca REST.
Ale czy Twoje aplikacje można określić jako w pełni RESTful? Czy na pewno niczego im nie brakuje?

HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State) to najrzadziej implementowana część REST-a.
Wprowadza ona do modelu linki łączące poszczególne zasoby w ramach API, bez których aplikacja nie może być w pełni RESTful.
Jednak czy aplikacje tylko częściowo implementujące wzorzec REST będą gorsze? Oczywiście, że nie, ale nikt nie powiedział, że nie mogą być lepsze!

Podczas prezentacji chciałbym przedstawić tę, moim zdaniem, nieco niedocenianą część REST'a, pokazać czym jest HATEOAS,
jak wygląda, gdzie pasuje a gdzie nie, oraz jak można go zaimplementować po stronie serwera i klienta.

Video

Slides

Hateoas presentation

Blog Comments powered by Disqus.
Find more articles like this in Blog section