This talk has been (or will be) presented at:

Kiedy wybuchł boom na “reactive” pojawiło się sporo dyskusji na temat tego, czy to cokolwiek wnosi, czy to tylko kolejny buzzword. Teraz, prawie 5 lat później, spojrzymy krytycznie na założenia tego manifestu, czy to podejście faktycznie się sprawdza, jak zmieniły się technologie, systemy i podejście do designu pod wpływem tego nurtu. Ustalmy konkretnie, czy “reactive” coś dziś znaczy i jakie ma konsekwencje.

Blog Comments powered by Disqus.
Find more articles like this in Blog section